„Tajomstvo úspechu je v niečom inom“, hovorí mladá farmárka.

Zopár impresií (nielen o výžive kráv) z Klubu mladých farmárov, Malatiny, 17.2.2023

 

Niektorí ľudia dokážu viac, ako iní. Ale nech je človek akokoľvek šikovný a múdry, pre skutočne veľké veci je potrebných mozgov a rúk viac. Združenie mladých farmárov na Slovensku je jedna z najaktívnejších organizácií pôsobiacich v agrosektore našej krajiny.  Na pravidelných stretnutiach členov si navzájom vymieňajú svoje skúsenosti a prostredníctvom prizvaných zástupcov štátnych organizácií dostávajú aktuálne informácie z oblasti legislatívy a pripravovaných rozvojových programov.

 

„Motivácia zvonka je ako smrad…“

… vyvetráte a je preč. Takto nejako to píše známy český motivátor Ivo Toman. Pre farmárčenie to platí viacnásobne. Práca od rána do večera, piatky, sviatky. Popritom dodržať množstvo legislatívnych predpisov a častokrát zniesť aj (dovolím si povedať) až šikanu rôznych úradníkov a kontrolórov. Jednoducho musíte mať tú prácu radi, ak ju chcete robiť. Väčšina z takmer 100 farmárov, ktorí boli v Malatinách, robia na svojom a ich motivácia ide zvnútra.

 

Chceli sme byť malé Švajčiarsko

Je to približne 30 rokov, čo som sa ako študent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity zúčastnil na zahraničnej stáži vo Švajčiarsku. Farma, na ktorú som sa dostal, bola v malej dedinke Braunwald v kantóne Glarus. Maštale, lúky a pastviny sa rozprestierali v nadmorskej výške od 1.400 do 2.000 m.n.m. a do dediny sa nedalo dostať autom, len vysokohorskou železnicou. Krmoviny – seno a trávne senáže – pre 30 kráv plemena Braunvieh, mladý dobytok a teľatá, sa museli vyrobiť od júna do septembra, pokiaľ to ešte počasie dovoľovalo. Nakoľko farmu obhospodaroval len 27 ročný Jacob so svojim otcom, praktikant zo Slovenska mu na niekoľko mesiacov prišiel vhod.

Ako mladík, ktorý dovtedy zažil len socialistický typ hospodárenia na obrovských celkoch, som sa niektorým veciam musel čudovať. Keď sa kravy dostali až pod úpätie vrchola vysokého 2.600 m, všetko mlieko sa odstredilo a smotana sa posielala lanovkou dole do mliekarne. Časť odstredeného mlieka sa skŕmila ošípaným, ktoré sa mimochodom medzi jednotlivými stanovišťami vzdialeným medzi sebou aj niekoľko kilometrov, presúvali po svojich. A čo zvyšok mlieka? Ten končil v močovke. Posielať väčšie objemy na jeho spracovanie by bolo neekonomické.

„Ako tak môžete prežiť, Jacob?“, nedalo mi, aby som sa nespýtal. Vysvetlil mi, že ide o pomerne krátke obdobie roka, možno 10 týždňov, a že jednou z hlavných funkcií ich činnosti je krajinotvorba. Tú si štát váži a výrazne farmárov podporuje. Veď po ukončení letnej sezóny, ktorá je krátka, sa na svahoch, kde sa pásli kravy a ktoré sa musia čistiť od nánosov lavín, budú premávať lyžiari.

Ekoschémy, ktoré aktuálne riešime na Slovensku, tam boli funkčné už v tom čase. A už vtedy sme hovorili o tom, ako chceme byť tigrom Európy, malým Švajčiarskom. Možno sme niečo zameškali a mali by sme sa zamyslieť nad spôsobom riadenia našej krajiny. No to už je iná téma.

Autor blogu, Braunwald, Švajčiarsko, 1993

 

 

A teraz o tej výžive kráv

Táto časť blogu je odborná a pokiaľ sa Vás netýka, kľudne sa prerolujte nižšie až na odstavec „Sťažovať sa je zakázané“. No ak chováte kravy, možno sa Vám tieto informácie zídu.

Je jedno, či chováte mäsové plemeno alebo mliekové. Pre všetky kravy je spoločné, že sú to polygastre. Ich žalúdok je zložený zo štyroch častí a je prispôsobený na trávenie vlákniny.

Kvalita objemových krmív je na poprednom mieste.

OBJEMOVÉ KRMIVO
výživná hodnota dietetická hodnota
Obsah NL, vlákniny, cukrov, škrobu, tuku, minerálnych látok, vitamínov….

 

Fermentačný proces, degradácia živín, prímesi, plesne….

 

 

 

Výživná hodnota krmiva

Obsah živín závisí od viacerých faktorov, no jeden z najvýznamnejších je vegetačné štádium porastu. V mladom poraste je koncentrácia živín dostupných pre zviera najvyššia, so starnutím porastu obsah stráviteľnej zložky krmiva rýchlo klesá a stúpa podiel drevnatej, nestráviteľnej časti vlákniny.

 

Vláknina v krmive:

 • nejde o jednu látku, ale komplex zlúčenín
 • ADV (acidodetergentná vláknina) – celulóza, lignín – ide o nestráviteľnú časť vlákniny
 • NDV (neutrodetergentná vláknina) – ADV + hemicelulóza
 • NDV – ADV = HEMICELULÓZA

Hemicelulóza predstavuje stráviteľnú časť vlákniny

 

So starnutím porastu výrazne stúpa obsah vlákniny a klesá obsah dusíkatých látok.

ZBERAJTE KRMOVINY V OPTIMÁLNOM ČASE.

 

Optimálny čas zberu krmovín:

 • trávy na začiatku metania
 • ďatelina v čase tvorby pukov
 • lucerna na začiatku tvorby pukov

 

Výživnú hodnotu krmiva ovplyvňuje aj proces konzervovania. Silážovaním dochádza k zmene cukrov na kyseliny a predýchaniu časti živín. Skladovaním krmív postupne dochádza k výraznému úbytku vitamínov v hmote. V čase kŕmenia len konzervovanými krmivami má skrmovanie vitamíno – minerálnych doplnkov zmysel.

 

Dietetická hodnota krmiva

Horšie dietetické vlastnosti krmiva sú najčastejšie spôsobené zlou fermentáciou, výskytom plesní alebo nežiadúcimi prímesami (hlina). Dieteticky znehodnotená hmota by sa v žiadnom prípade nemala dostať kravám do žľabu, pretože je skrmovanie vedie k ohrozeniu zdravia, ale aj života zvierat.

 

Výroba objemových krmív

 

Výroba sena:

 • sušenie na poraste alebo dosúšanie
 • náročné na počasie (sušina nad 87 %, nižšia sušina = plesne)
 • riziko znečistenia zeminou
 • spravidla sú zberané rastliny vo vysokej fenofáze (nízka výživná hodnota)
 • odrol lístkov u leguminóz

 

 

Silážovanie, senážovanie:

 • konzervovanie krmovín fermentovaním za vzniku kyselín a CO2
 • bez prístupu kyslíka
 • časovo menej náročné, ako seno

Výroba balíkov siláže/senáže:

 • rozdiel medzi silážovaním do vakov, žľabov a balíkov je v ploche povrchu silážovanej hmoty – hmota pod povrchom = najväčšie riziko
 • rozhodujúca je vzduchotesnosť
 • na rozdiel od silážnych žľabov alebo vežových síl sa nedá využiť efekt gravitačnej sily, stlačenie vykonáva stroj
 • stlačiteľnosť hmoty je ovplyvnená sušinou, dĺžkou krmiva, obsahom vlákniny
 • optimálna sušina – 30 – 35 %. Čím je hmota mladšia, tým si môžeme dovoliť vyššiu sušinu.
 • balík má byť zabalený ihneď po zlisovaní (pri dvojfázovej výrobe)
 • hrúbka fólie min. 25 mcm + nepriepustnosť voči O2
 • minimálne 6 vrstiev fólie na bočných stenách

Najčastejšie problémy s balíkmi:

 • nesprávna sušina senážovanej hmoty
 • znečistenie hlinou
 • nesprávne zberové štádium (vysoká NDF) – na prepichnutie fólie a znehodnotenie balíka stačí jedna tvrdá stonka
 • malý počet vrstiev fólie – plesne

Správne vyrobené balíky senáže držia svoj tvar

 

Balíky nikdy neskladujeme základňou na sebe, znižujeme tým napätie fólie a vzniká riziko vniknutia vzduchu pod fóliu.

Šetriť na počte vrstiev fólie alebo jej kvalite sa nevypláca

VÝROBA SILÁŽÍ/SENÁŽÍ A KONZERVANTY:

 

Použitie konzervantov pri výrobe krmív dáva zmysel len vtedy, keď sú dodržané všetky podmienky výroby siláží a senáží (správne zberové štádium, sušina, utlačenie, hermetické utesnenie). Urýchľujú prekvasenie krmiva a ovplyvňujú fermentáciu želaným smerom.

BIOLOGICKÉ KONZERVANTY

homofermentatívne bakt. – výsledkom fermentácie je jeden druh kyseliny. Kyselina mliečna je hlavným žiadaným produktom baktérií mliečneho kvasenia a jej prítomnosť v dostatočnom množstve je správne umožní dobré zakonzervovanie a stabilitu rastlinnej hmoty. Konzervanty, ktorých produktom je aj kyselina propiónová, majú zabezpečiť vyššiu odolnosť krmiva voči plesniam.

heterofermentatívne bakt. – viac kyselín (k. mliečna + k. octová). Kyselina octová pôsobí proti kvasinkám a žiadúca je najmä v krmivách, u ktorých je predpoklad druhotnej fermentácie (zahrievanie po otvorení silážneho žľabu)

 1. CHEMICKÉ

Organické kyseliny a ich soli (k. benzoová, k. sorbová, k. mravčia, k. propiónová). Ich úlohou je rýchlo znížiť pH hmoty, aby sa čo najskôr presadili baktérie mliečneho kvasenia, alebo obmedziť rast plesní a kvasiniek.

 

VÝŽIVA KRÁV A PREVENCIA PROTI OCHORENIAM

 

MLIEČNA HORÚČKA:

 • uľahnutie kráv po pôrode (popôrodná paréza)
 • produkcia mlieka = vysoký výdaj vápnika + nedostatočná schopnosť uvoľniť vápnik z telesných rezerv. Pokles Ca v krvnom sére spôsobí kŕče a uľahnutie kravy
 • prevencia spočíva v tréningu mechanizmu uvoľňovania Ca (parathormón) pred pôrodom. Používajú sa viaceré výživárske postupy, takým základným je obmedzenie príjmu krmív obsahujúcich vápnik 6 až 8 týždňov pred plánovaným pôrodom. Je potrebné sledovať, či v kŕmnej dávke je dostatok vitamínu D a po pôrode naopak dotovanie vápnika v kŕmnej dávke je žiadúce.

 

PASTEVNÁ TETÁNIA:

 • problémy s pohybom, strata apetítu, kŕče
 • príčinou je nedostatok horčíka. Mladé porasty sú chudobné na tento minerál
 • prevencia – prísun horčíka prostredníctvom minerálneho krmiva alebo lizu, doplnenie pastevného porastu senom, slamou

 

TYMPANIA:

 • nadmerná tvorba plynov v tráviacom trakte
 • bachorové mikroorganizmy sa prispôsobujú na zmenu kŕmenia až 3 týždne
 • pomalé prechody z kŕmenia na kŕmenia (maštaľ – pastva, pastva – maštaľ)

 

SŤAŽOVAŤ SA JE ZAKÁZANÉ

 

Boli časy, keď počítač bol taký veľký, že zaberal celú jednu miestnosť. Telefonovať sa chodilo do telefónnej búdky, ak v dedine vôbec nejaká bola. Nie je to až tak dávno. V čase môjho detstva vo väčšine dvorov kotkodákali sliepky, gágali husi alebo kvákali kačice. Chovalo sa vo veľkom a takmer každé dieťa prišlo do kontaktu so zvieratami doma alebo u svojich starých rodičov.

Pred publikom Klubu mladých farmárov sedia štyri sympatické dámy. Všetky sú aktívne na sociálnych sieťach (facebook, instagram alebo tik tok).

Katarína Mošovská – instagram, „Farma pod Poľanou

Laura Tereza Schniererová – Jakobská ovca

Lucia Luptáková – Ovčia farma

Klaudia Jagnešáková – Instagram „Na okraji

 

 

Výnimočné sú v tom, že tieto kanály využívajú na ušľachtilé ciele. Mnoho ľudí už stratilo kontakt s odvetvím, ktoré nám zabezpečuje to, že si máme čo dať na tanier. Ak si aj niekto postaví dom na vidieku, už za ním nestavia hospodárske budovy, ale bazén.

„Častokrát sa ma pýtajú úplne základné veci“, vysvetľuje Katarína o diskutujúcich na instagrame. „Snažím sa zábavnou formou priblížiť ľuďom, ako vyzerá život na farme. Nerobím to pre žiadne komerčné ciele. Väčšinu produktov, ktoré vyrobíme, sami spotrebujeme.“

Laura sa venuje nielen chovu oviec, ale súčasne študuje právo aj poľnohospodárstvo. Jej ciele sú rovnaké. Chce zosieťovať ľudí, ktorí sa venujú chovu oviec a zábavnou formou viac dostať do povedomia, čo všetko to obnáša. Pán Ing. Ján Huba, moderátor panelovej diskusie, veľmi ocenil to, že Laura prepojila právnické vzdelanie so štúdiom poľnohospodárstva. „Tento sektor nevyhnutne takýto typ ľudí potrebuje“, povedal.

Lucia s rodinou v čase najväčších „lockdownov“ nezaháľala. Prišli s myšlienkou postaviť na kopci obrovskú stoličku s hojdačkou. K tejto stoličke vedie veselý náučný chodník, ktorý sa stal obľúbenou aktivitou prevažne rodín s deťmi. „Nechceli sme z našej stoličky urobiť len rozhľadňu na okolité vrchy. Zámerom bolo, aby návštevníci pri pohľade na pasúce sa ovce nasávali atmosféru života na vidieku.“

Klaudia má v pláne intenzívne venovať sa agroturistike. S rodinou v Novoti vybudovali farmu, na ktorú chcú pritiahnuť nielen milovníkov koní. Prostredníctvom príspevkov na instagrame sa snaží ľuďom sprostredkovať emócie, ktoré na farme zažívajú nielen oni, ale aj návštevníci, ktorí sa u nich zastavia.

 

V združení mladých farmárov naozaj sťažovanie sa nemá miesto. Aktívny prístup a pozitívne naladenie je to, čo toto zoskupenie charakterizuje z môjho pohľadu najviac. Úspech spočíva v tom, že každý dokáže vziať osud do svojich rúk.

Za tím Alkapa sme vďační, že sme sa na tejto akcii mohli zúčastniť.

 

 

Prečítajte si aj náš blog o výžive teliat alebo navštívte kategóriu potreby pre chov zvierat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skúsenosti od roku 2006

Bohatá ponuka tovaru

Spoľahlivá sieť dodávateľov

Rýchle doručenie tovaru

Nákupný košík
Začnite písať aby ste videli produkty, ktoré hľadáte.
Obchod
Obľúbené
0 položiek Košík
Môj účet