Stacionárne klietky pre dobytok

Rosensteiner RED 5 klietka pre dobytok

absolútna špička medzi elektrickými klietkami

Rosensteiner TOP 5 – fixačná klietka pre dobytok

pre 5 krokov funkčnej úpravy paznechtov

Rosenteiner Bull Top – fixačná klietka na býkov a mäsové kravy

masívne zariadenie pre vysokú bezpečnosť